News  |   Help      
     
     
 
Welcome
guest
 
 
Profile
  |   |  
 
Rakovica - Beograd, grad Beograd, Serbia  

Age: 65 years old   
0 Photo | 0 Audio | 0 Video | View...
 
 
Personal Info
   
Nick:
Magdalena_63

Looking for:
Male (59 - 72 years old)
for: Marriage

   
Birthday:
07-05-1955

Zip-code:
11090

Country:
Serbia

Gender:
Female

Region:
grad Beograd

Nationality:
Serbian

City:
Rakovica - Beograd

Languages:
Serbian,Serbian,English

Personal Headline:
Iz mraka izranja najja?e svetlo, iz tišine najjmo?nija bu

My description
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My Notice
   
Ženi treba muškarac! Pravi, ozbiljan. On da kora?a ona da ga drži za mišicu; on da kr?i put, ona da šapu?e "Ne daj me"; on da brani, ona da hrani; on da zna, ona da ume, oboje da mogu. Ženi treba muškarac koji razume njenu potrebu za slobodom: duha, uma, kreativnosti. Ona da slomi štiklu on da je ponese na rukama; ona da pita "Jesi gladan?", on da kaže "Stavi mi sebe na meni.." , ona da ga golica re?ima i šapu?e, on da popizdi:" Ne radi mi to, bezobraznice!"; ona da se otima, on da je zgrabi i "pritegne" , zid da izdrži! Muškarcu treba žena! Prava, ozbiljna. Ona da peva, on da prigovara:" Lepša si kad pišeš.", ona da se duri i cmizdri , on da kupi troslojne maramice i crno vino; ona da pleše, on da je prati u struk i korak. Muškarcu treba žena koja razume njegovu potrebu za slobodom, samo?om i kreativnoš?u. On da stvara, ona da ga blagosilja! On da posr?e, ona da (ga) diže; on da pizdi, ona da ga ispod oka posmatra, ?uti, smeška se a misli:" Opet je nadrkan."; on da vabi:" Do?iiiii....", ona da otpleše tango u njegovom krilu. Muškarcu i ženi treba podrška kosmosa i onaj odozgo da kaže:" Ne brinite, zid je armiran! "
 
 
 
Copyright © MySingleDating.com All rights reserved.

Index   |   SPECIAL partners!   |  Naši partneri   |  Member Login   |   Join Now   |   Contact   |   Help |  Verified Profiles   |   Success Stories   |   General conditions   |   Privacy policy   |   Site Map   |  QuizzesTell a Friends!

Copyright ©2006 My Single Dating.com - FREE online Dating Service All rights reserved.